Bezpieczny sprzęt elektromedyczny
(PAKIET 14)

 W tym kursie mogą uczestniczyć również goście
 Kurs wymaga klucza dostępu do kursu


Pakiet ten pokrywa zagadnienia kompatybilności elektromagnetycznej jak i bezpieczeństwa przy pracy ze sprzętem medycznym.

W tym kursie mogą uczestniczyć również goście  Kurs wymaga klucza dostępu do kursu