Słownik pojęć technicznych w medycynie
(PAKIET 13)

 W tym kursie mogą uczestniczyć również goście
 Kurs wymaga klucza dostępu do kursu


Zawarty w pakiecie 13. słownik pojęć technicznych w medycynie stanowi wypis najważniejszych pojęć z opracowanych w ramach projektu pakietów. Z tych względów slownik podzielono tematycznie na poszczególne pakiety. Dodatkowo dokonano podziału alfabetycznego wszystkich pojęć, dzięki czemu możliwe jest łatwe wyszukiwanie pojęć w danej grupie liter alfabetu. Życzymy miłej pracy ze słownikiem.

W tym kursie mogą uczestniczyć również goście  Kurs wymaga klucza dostępu do kursu