Wewnętrzne narażenia radiacyjne 2018 - sem. 1 (II stopień)
(WNR_2018)

 Kurs wymaga klucza dostępu do kursu

Projekt grupowy pt. "Wewnętrzne narażenia radiacyjne" IBM sem 1 st II stopnia. Uczestnicy: Marta Feszczyn, Joanna Formella, Wioleta Sitarz, Elżbieta Szulakowska, Krzysztof Dolinski

Kurs wymaga klucza dostępu do kursu